Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šturák Peter (100%)
Názov:Vždy verní Bohu a Cirkvi
Zdroj:Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Lokácia:Roč. 28, č. 8 (1996), s. 13
Ohlas:[4] JANOČKO, Miroslav. Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii do roku 1989. Prešov : PETRA, n.o., 2008, s. 244.