Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dodecký Jaroslav (100%)
Názov:City marketing as tool for improvement of environmental protection in tje cities
Zdroj:Manažérstvo životného prostredia 2007 : 7. konferencia so zahraničnou účasťou; recenzovaný zborník referátov
Vydavateľské údaje:Žilina : STRIX, 2007
ISBN:978-80-89281-18-3
Ohlas:[3] HODOLIČ, J., STEVIČ, M., BUDAK, I., ANTIC, A., MAJERNÍK, M., CHOVANCOVÁ, J., SKLENAROVA, M. Upravljanje zaštitom životne sredine - eko-menadžment. Novi Sad : Fakultet techničkih nauka, 2009, s. 129. ISBN 978-86-7892-183-4.