Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Kantova filozofia dejín a "praktický rozum"
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 49, č. 2 (1994), s. 72-77
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Kant, Husserl a problém dejín. In Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2009, s. 217. ISBN 978-80-7097-768-2.
Ohlas:[4] ČERNÍK, Václav. Kantova kritika praktického rozumu a praktické usudzovanie. In Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Bratislava : IRIS, 2000, s. 244. ISBN 80-967225-4-9.