Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Chovanová Erika (100%)
Názov:Pohybová aktivita ako súčasť prevencie u detí telesne oslabených
Zdroj:Zdravotná úloha v novom poňatí telesnej výchovy na základných školách : zborník z medzinárodného vedeckého seminára
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 1998
Lokácia:S. 63-65
ISBN:80-8050-165-3