Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Sviatosti z pohľadu iniciácie a integrácie do života
Zdroj:Theologos : teologická revue
Lokácia:Roč. 11, č. 2 (2009), s. 215-226
ISSN:1335-5570
Ohlas:[4] ŠMIDRIAK, Ondrej. Cirkevné spoločenstvo ako výzva a škola milosrdenstva. In Božie milosrdenstvo v obraze katechézy : zborník z vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2016, s. 95. ISBN 978-80-555-1569-4.