Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Dudášová Júlia (100%)
Názov:Kapitoly zo slavistiky II
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008
Rozsah:311 s.
ISBN:978-80-8068-899-8
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monografia 95 ; AFPhUP 232/314
Ohlas:[6] KOVÁČOVÁ, Viera. Kapitoly zo slavistiky. II. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2010, roč. 45, č. 1, s. 87-89.
Ohlas:[4] ĽAŠUKOVÁ, V., DŽUNDOVÁ, I. . Slovensko-bieloruské vzťahy: stav a perspektívy výskumu. In Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 166. ISBN 978-80-89489-05-3.