Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Rákoš Juraj (100%)
Názov:Aplikácia finančných ukazovateľov v procese finančného riadenia malých a stredných podnikov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009
Rozsah:112 s.
ISBN:978-80-8068-943-8
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Podnikové financie. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 176. ISBN 978-80-8068-944-5.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 174. ISBN 978-80-555-0035-5.
Ohlas:[4] VRAVEC, Ján. Finančný manažment jednotlivca. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 161. ISBN 978-80-555-0251-9.