Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Biblicko-teologické základy kresťanskej iniciácie
Zdroj:Zborník teologických štúdií. No. 4
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008
Lokácia:S. 106-120
ISBN:978-80-8068-913-1
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Synoda biskupov: "Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi" v Ríme 2008. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 201.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Duchovný zmysel Písma - Sensus Spiritualis. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 127. ISBN 978-83-923672-7-7.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Bibliografická príručka. In Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život, ISSN 0139-861X. 2010, roč. 91, č. 4, s. 186.
Ohlas:[3] SLIVKA, Daniel. Biblia i jej interpretácia v stredoveku. In Biblia w kulturze swiata : miedzy Biblia a kultura I. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Universytetu Papieskiego Jana Pawla II, 2011, s. [63]. ISBN 978-83-7438-285-4.