Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Slodička Andrej (100%)
Názov:Staroorientálne ortodoxné cirkvi
Vydavateľské údaje:Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2009
Rozsah:172 s.
ISBN:978-83-60598-12-2
Edícia:Studia i materialy ; 105
Ohlas:[4] ČUSOVÁ, Monika. Výnimočné stretnutie. In Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života. 2009, roč. 7, č. 6, s. 22.
Ohlas:[4] CIUPKA, Stanislaw. Misteryjny charakter filozofii greckiej. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 2, s. 53.
Ohlas:[5] KOWALSKI, Aleksy M. Staroorientalne ortodoxne Cirkvi. In Wiadomosci archidiecezji czestochowskiej, ISSN 1230-6630. 2010, r. 84, nr. 7-9, s. 85-89.
Ohlas:[4] KOWALSKI, Aleksy. Troska o dusze w Quis dives salvetur Klemensa Aleksandryjskiego. In Disputationes quodlibetales : duša & Európa. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 56. ISBN 978-80-555-0374-5.
Ohlas:[4] MURAT, Miroslaw. Wspólczesny czlowiek na nowo odkrywajacy "Chrystusa wiary". In Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (cudzojazyčné príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 188. ISBN 978-80-555-0404-9.
Ohlas:[4] PLOTKA, Magdalena. Roznice miedzy boska i ludzka natura Chrystusa: tradycja Soboru Chalcedonskiego i Koscioly przedchalcedonskie. In Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (cudzojazyčné príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 288. ISBN 978-80-555-0404-9.
Ohlas:[4] ANDRZEJUK, Artur. Syria christiana. Chrzescijanstwo syryjskie najstarsza " córa" Kosciola. In Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (cudzojazyčné príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 177. ISBN 978-80-555-0404-9.
Ohlas:[4] KOWALSKI, Aleksy. Nauka o Boskim Logosie w refleksji chrystologicznej Ojców Kosciola. In Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (cudzojazyčné príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 145. ISBN 978-80-555-0404-9.
Ohlas:[4] DUDEK, Mieczyslaw. Ideal wychowania w wybranych koncepcjach pedagogicznych. Czy jest miejsce dla Chrystusa?. In Osoba a dielo Ježiša z Nazareta z aspektu teológie a religionistiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (cudzojazyčné príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 200. ISBN 978-80-555-0404-9.
Ohlas:[3] MURAT, Miroslaw. Czlowiek w poszukiwaniu harmonii aksjologicznej. In Czlowiek, Religia, Wychowanie. Kranystaw : Polianna, 2011, s. 19. ISBN 978-83-932983-5-8.
Ohlas:[6] POLIAKOVÁ, Mária. Staroorientálne ortodoxné cirkvi. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2012, roč. 14, č. 1, s. 324-325.