Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (50%)
Autor:Sztombka Wojtek (50%)
Názov:Morálna zodpovednosť a etická koncepcia H. Jonasa
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 51, č. 5 (1996), s. 287-295
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] JEMELKA, Petr. Počátky reflexe environmentálně etické problematiky v časopise Filozofia. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 211. ISBN 978-80-8068-713-7.