Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Tretia sezóna výskumu neolitického sídliska v Zalužiciach
Zdroj:Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995
Lokácia:S. 135-137
Ohlas:[4] GAČKOVÁ, Lýdia. Praveké až včasnostredoveké dejiny Michaloviec a okolia. In Dejiny Michaloviec. Michalovce : Mestský úrad, 2007, s. 38. ISBN 978-80-89089-63-5.
Ohlas:[3] ŠIŠKA, Stanislav. Plastika bukohorskej kultúry zo Šarišských Michalian (severovýchodné Slovensko). In In memoriam Jan Rulf. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2000, s. 388. ISBN 80-86124-27-4.