Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Izdenczyová Nikoleta (100%)
Názov:Hodnoty a ciele a dôsledky ich kongruencie a inkongruencie pre subjektívnu pohodu [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008
Rozsah:142 s.
ISBN:978-80-8068-911-7
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Izdenczyova1/index.html
Ohlas:[4] BABINČÁK, P., MAGEROVÁ, D. Vplyv subjektívnej pohody, veku, rodu, vzdelania a úmrtia blízkej rodiny na strach zo smrti. In Sociálne procesy a osobnosť 2012 : zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie [CD-ROM]. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 251. ISBN 978-80-88910-40-4.
Ohlas:[3] HRUŠČOVÁ, Eva. Hodnotová orientácia darcov krvi. In E-psychologie : elektronický časopis ČMPS [online], ISSN 1802-8853. 2016 [cit. 2017-04-04], roč. 8, č. 3, s. 12. Dostupný na internete <http://e-psycholog.eu/pdf/hruscova.pdf>
Ohlas:[3] HRUŠČOVÁ, E., KAČMÁROVÁ, M. Osobnosť a hodnotová orientácia darcov krvi. In Psychologie a její kontexty [online], ISSN 1805-9023. 2015 [cit. 2017-04-04], vol. 6, no. 1, s. 31. Dostupný na internete <http://psychkont.osu.cz/fulltext/2015/Hruscova-Kacmarova_2015_1.pdf>