Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Hrob skupiny Nyírség-Zatín v Ižkovciach, okres Trebišov
Zdroj:Archeologické rozhledy
Lokácia:Roč. 50, č. 2 (1988), s. 322-324
Ohlas:[4] KAMINSKÁ, Ľubomíra. Praveké osídlenie pieskovej duny Veľká Moľva v Čičarovciach. In Slovenská archeológia, ISSN 1335-0102. 2007, roč. 55, č. 2, s. 256.
Ohlas:[4] KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce - Veľká Moľva : výskum polykultúrneho sídliska. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2010, s. 114. ISBN 978-80-89315-28-4 .