Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ištvániková Lucia (50%)
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Názov:Špecifiká sociálnej inteligencie a hodnotových orientácií
Zdroj:Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : kniha abstraktov; medzinárodná konferencia, 15.-16. november 2007; Bratislava
Vydavateľské údaje:Bratislava : Stimul, 2007
Lokácia:S. 51
ISBN:978-80-89-236-29-9
Ohlas:[4] KENTOŠ, Michal. Value orientations of selected groups of employees. In R. Štefko, M. (Eds.) Frankovský: Management 2008. (Part II.) : in times of global change and uncertainty. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008, s. 451. ISBN 978-80-8068-849-3.