Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Pavluvčíková Elena (100%)
Názov:Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny
Vydavateľské údaje:Prešov : Privatpress, 2008
Rozsah:177 s.
ISBN:978-80-89215-08-9
Ohlas:[5] VENDEL, Štefan. Psychologické poradenství pro partnery a rodiny. In Vysokoškolské poradenství aktuálně [online]. 2009 [cit. 2010-02-01], č. 3, s. 11. Dostupný na internete <http://moodle.vsb.cz/poradenstvi/sites/default/files/newsletter3.pdf>
Ohlas:[4] HVOZDÍK, Stanislav. Úvod do poradenskej psychológie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 225. ISBN 978-80-7097-796-5.
Ohlas:[4] KEČKEŠOVÁ, Ľubica. Špecifiká párovej terapie pri riešení problému partnerskej nevery. In Empatia : bulletin, ISSN 1335-8624. 2011, roč. 18, č. 3 (69), s. 25.
Ohlas:[4] LEHOTSKÁ, Viera. Kohabitácia: prehľadová štúdia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3608. 2012 [cit. 2014-02-28], roč. 15, č. 1. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5970/>
Ohlas:[4] GUĽAŠOVÁ, Monika. Príručka pre projekt debriefingového tímu. Košice : Falck Záchranná, 2012, s. 53.
Ohlas:[4] GUĽÁŠOVÁ, Monika. Prvá pomoc pri strese zdravotníckeho záchranára. 1. vyd. [S.l.] : Sapfo, 2014, s. [86]. ISBN 978-80-970581-8-0.