Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Lištiak Mandzáková Stanislava (100%)
Názov:Mikrovyučovacia analýza komunikácie učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou
Vydavateľské údaje:Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008
Rozsah:159 s.
ISBN:978-80-7182-245-5
Ohlas:[4] ĎURČEKOVÁ, Z., MARKOVÁ, D. Manželstvo z hľadiska prístupu zameraného na človeka. In Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 127. ISBN 978-80-8094-842-9.