Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Deagentné reflexívne konštrukcie v spisovnej slovenčine v porovnaní s nemčinou
Zdroj:Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Lokácia:S. 83-90
ISBN:80-08-00568-8
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Valencia statických slovies. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 269. ISBN 80-8068-529-0.