Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šak Štefan (100%)
Názov:Liturgia vopred posvätených darov
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] ŠAKOVÁ, Elena. "Svetlo zo Svetla". In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ISSN 0139-9012. 2007, roč. 53, č. 5, s. 20.
Ohlas:[4] DEMJANOVIČOVÁ, Anna. Modlitba v byzanstkej spiritualite. In Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 112. ISBN 978-80-8068-962-9.