Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (20%)
Autor:Brázda J. (20%)
Autor:Ferianc P. (20%)
Autor:Halátová K. (20%)
Autor:Koščo Ján (20%)
Názov:Limnológia toku Ladomirky
Zdroj:Prehľad odborných výsledkov z X. Východoslovenského tábora ochrancov prírody
Lokácia:S. 15-30
Ohlas:[3] HARKA, Á. Changes in the fish fauna of the river Tisza. In Tiscia . 2006, vol. 35, p. 72.