Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Podhájecká Mária (50%)
Autor:Šarišská Jana (50%)
Názov:Problémy hluchoslepých detí v rodine a v škole
Zdroj:Problémy rodiny v súčasnosti
Vydavateľské údaje:Prešov : Manacon, 1994
Lokácia:S. 99-102
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých [on line]. Michalovce : Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie, 2007 [cit. 2007-12-06]. Dostupný na internete <http://www.filantropiampe.sk/?p=48>
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Starostlivosť Pravoslávnej cirkvi o zdravotne postihnutých. In Pravoslávny kalendár 2008 : ročenka s kalendáriom a duchovným čítaním. Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi, 2008, s. 124. ISBN 978-80-969437-1-5.