Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Psychologické modely kvality života
Zdroj:Sociálne procesy a osobnosť 2006 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007
Lokácia:S. 9-16
ISBN:978-80-969628-4-6
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., IŠTVANÍKOVÁ, L. Komparatívny prístup k zisťovaniu kvality života nezamestnaných. In Sociálne procesy a osobnosť 2008 : zborník z konferencie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009, s. 538. ISBN 978-80-88910-26-8.
Ohlas:[4] VALIHOROVÁ, Marta. Kvalita života vysokoškolákov. In Kvalita života vysokoškolákov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010, s. 35. ISBN 978-80-557-0079-3.