Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Botanické názvy v ukrajinských nárečiach východného Slovenska [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007
Rozsah:168 s.
ISBN:978-80-8068-651-2
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FF/Cizmarova1/index.htm
Ohlas:[4] SIPKO, Jozef. Jazykovy koncepty jak jelementy kuľtury. In : Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku = Jazykova kultura i jazykova norma v rusyňskim jazyku : [zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára Jazyková kultúra a jazyková norma v rusínskom jazyku, ktorý sa uskutočnil 27.-28. septembra 2007 na Prešovskej univerzite v Prešove ]. Prešov : Prešovská univerzita, Ústav regionálnych a národnostných štúdií, 2007, s. 158. ISBN 978-80-8068-710-6.