Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:454 s.
ISBN:978-80-8068-648-2
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Kolektívna monografia 80 ; AFPh UP 184/266
Ohlas:[4] MALANKIEVIČOVÁ, Silvia. Profesijná etika (v súčasných perspektívach aplikovaného diskurzu). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 259. ISBN 978-80-8068-811-0.