Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007100810514062
Kategória:N/A
Autor:Liptáková Ľudmila (100%)
Názov:Okazionalizmy v hovorenej slovenčine : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1998
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana 2007. Detské slová v slovenčine. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2007, s. 167.