Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Originály ilustrácií vo výstavnej sieni, versus reprodukcie v printových médiách a recepcia
Zdroj:Warhol Fest. Muzeodeukológia ako reflexia prístupov k zvládnutiu dôsledkov celoeurópskych zmien v múzeách a galériách : (zborník príspevkov k aktivite: Medzinárodné vedecké sympózium v rámci projektu Warhol Fest)
Vydavateľské údaje:Medzilaborce : Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, 2006
Lokácia:S. 229-235
ISBN:978-80-969673-5-3
Ohlas:[6] KVOKAČKA, Adrián. Na sympóziu Warholovho múzea sa ušlo ocenenie aj zástupcom PU. In Prešovská univerzita : časopis akademickej obce PU v Prešove. 2006, roč. 10, č. 1, s. 24.