Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šebeň Vladimír (33%)
Autor:Samoľ E. (33%)
Autor:Saharda V. (33%)
Názov:Výpočtová technika a poznávací záujem
Zdroj:Fyzikálne vzdelávanie ako súčasť prírodovedného vzdelávania : zborník z konferencie 9.-11. september 1993 Bnaská Bystrica
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1994
Lokácia:S. 167-173
ISBN:80-85415-78-X
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Informačné prostriedky vo výučbe technických prác na 1. stupni ZŠ. In Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003, s. 100.