Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Filozofický a lingvistický prístup k teologickej terminológii : (inaguračná prednáška)
Zdroj:Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii
Lokácia:Roč. 2, č. 3-4 (2004), s. 87-96
ISSN:1336-2275
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Zlo v chápaní absencie podstaty. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. 2006, roč. 1, č. 1, s. 36.
Ohlas:[4] SOROKOVÁ, Ľuba . Aspekty prekladateľskej činnosti v kontexte pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008, s. 146. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.