Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Textové a "netextové" priestory literárneho diela
Zdroj:Realizácie textu. 2
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1995
Lokácia:S. 5-10
ISBN:80-85515-33-4
Ohlas:[4] JANČOVIČ, Ivan. Dve podoby outsiderstva v súčasnej slovenskej próze. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 428.