Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vendel Štefan (100%)
Názov:K východiskám kariérového poradenstva
Zdroj:Vzdelávanie dospelých
Lokácia:Roč. 9, mimoriadne číslo (2004), s. 27-38
ISSN:1355-2350
Ohlas:[4] ŠPITKA, Ján. Diagnostikovanie študijných záujmov v kariérnom poradenstve pre stredoškolákov. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2006, roč. 41, č. 1, s. 73.
Ohlas:[4] HENNELOVÁ, K., LISÁ, E. Možnosti kariérového poradenstva pre študentov VŠ. In Premeny psychológie v európskom priestore : venované 80. narodeninám Prof. PhDr. Damiána Kováča, DrSc. Bratislava : Stimul, 2009, s. 413. ISBN 978-80-89236-74-9.