Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:An annual cycle of zooplankton of dead branch Latorica near Leles (DFS:5798)
Zdroj:Biológia
Lokácia:Roč. 45, č. 2 (1990), P. 81-94
Ohlas:[2] ILLYOVÁ, M. Zooplankton of two arms in the Morava river floodplain in Slovakia. In Biologia. 2006, vol. 61, no. 5, p. 539.