Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Duplák Ján (100%)
Názov:O niektorých vlastnostiach tranzitívnych kvázigrúp
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika 1
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1976
Lokácia:S. 29-35
Ohlas:[3] HAVEL, V.J., VANŽUROVÁ, A. Medial quasigroups and geometry. 1. ed. Olomouc : University of Olomouc, 2006, p. 87.