Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (33%)
Autor:Brázda J. (33%)
Autor:Halátová K. (33%)
Názov:K poznaniu limnológie potoka Ida
Zdroj:Zborník niektorých prác a informácií z 13. Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Košiciach - Kavečanoch
Lokácia:S. 95-109
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.