Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Roľ životnych v obrazno-simvoličeskoj sisteme foľklora
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Slavistika. Roč. 21, zv. 3
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Lokácia:S. [125]-133
Ohlas:[3] LIASHUK, Viktória. Movnaja kancentracyja v paremijach (na materyjale belaruskich i slavackich prazaičnych faľklornych tekstav). In Vesnik Mahiľovskaha dziaržavnaha universiteta imia A.A. Kuľašova. 2006, No 2-3 (24), s. 124.