Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Katechetičeskaja missija Cerkvi
Vydavateľské údaje:Kijev : Prolog, 2008
Rozsah:158 s.
ISBN:966-8538-30-7
Ohlas:[6] KUZYŠIN, Bohuslav. Prof. Ján Zozuľák vydal druhú svoju knihu v zahraničí. In Prešovská univerzita : časopis akademickej obce PU v Prešove. 2008, roč. 12, č. 1, s. 16.
Ohlas:[6] KUZYŠIN, Bohuslav. Katechetičeskaja missija Cerkvi. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. 2008, roč. 54, č. 4, s. 39.
Ohlas:[3] KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo II. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 176. ISBN 978-83-928613-9-3.