Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Matula Pavol (100%)
Názov:Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918-1938
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
Rozsah:167 s.
ISBN:80-7165-582-1
Ohlas:[6] LUTHER, Daniel. Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918-1938. In Slovenský národopis. 2007, roč. 55, č. 1, s. 130.
Ohlas:[5] CHROBÁK, Tomáš. Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918-1938. In Slovanský přehled. 2007, roč. 93, č. 3, s. 405-407.
Ohlas:[4] ZACHAROVÁ, Jana. K existenčným podmienkam českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918-1938. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online]. 2007 [cit. 2008-01-08], roč. 10, č. 1. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/1-2007/zacharova.html>