Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Činnosť Teologického združenia na Teologickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu ev. a. v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia
Zdroj:Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov
Lokácia:č. 1 (2006), s. 41-47
ISSN:1337-0707
URL:http://dejiny.unipo.sk/2006-1/06.htm