Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Združenie poslucháčov práva na Právnickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia
Zdroj:Annales historici Presovienses
Lokácia:Vol. 6 (2006), s. 138-157
ISBN:80-89046-40-1
ISSN:1336-7528
Ohlas:[6] HETÉNYI, M. Annales historici Presovienses VI. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2008, roč. 56, č. 3, s. 573.