Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Vasiľová Darina (50%)
Autor:Alcnauer Július (50%)
Názov:Informačné kompetencie a ich miesto v tvorbe profesijných kompetencií učiteľa 21. storočia
Zdroj:Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Euroeducation, n.o., 2006
Lokácia:S. 164-170
ISBN:80-969578-0-5