Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kovaľová Eva (90%)
Autor:Čierny Michal (10%)
Názov:Orálna hygiena : 1. časť
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2006
Rozsah:308 s.
ISBN:80-969419-3-3
Ohlas:[3] KLAMÁROVÁ, T., FEDURCOVÁ, I., JORDÁN, D. Vyšetrenie rizikových faktorov pre vytvorenie efektívneho plánu prevencie a liečby zubného kazu. In DentalCare : magazín pro odbornou stomatologickou veřejnost, ISSN 1801-0512. 2012, č. 2, s. 41.
Ohlas:[4] HUDÁKOVÁ, L., FEDURCOVÁ, I., KLAMÁROVÁ, T. Skupinová prevencia orálneho zdravia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-04-15], s. 273. ISBN 978-80-555-0686-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Hudakova1>
Ohlas:[4] FERKO, M., KLAMÁROVÁ, T., HUDÁKOVÁ, L. Nové trendy kontroly biofilmu v profesionálnej a individuálnej orálnej hygiene. In Meziodborová spolupráca v otázkach ústneho zdravia. Rožňava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi, 2019, s. 48. ISBN 978-80-8132-200-6.