Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006072108145225
Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Petrasová D. (25%)
Autor:Cesnak D. (25%)
Autor:Bernasovská K. (25%)
Názov:Sledovanie niektorých biologických parametrov u cigánskych detí
Zdroj:Československá hygiena
Lokácia:Roč. 29 (1981), s. 263-268
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav 2005. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 326.