Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Hodnotové aspekty nekonvenčného vizuálneho poňatia básne a interakcií literárny text/ilustrácia v detskej knihe koncom 20. storočia
Zdroj:Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovsekj univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 363-371
ISBN:80-8068-354-9