Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Prozodický systém slovenčiny a slovenský verš
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 6 : prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Alfa, 1977
Lokácia:S. 491-515
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián. K poetike umeleckého prekladu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 81.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 204.