Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006022809213254
Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literatúra z ľudí
Zdroj:Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život
Lokácia:Roč. 99, č. 11 (1983), s. 92
Ohlas:[4] OBERT, Viliam 2004. Literatúra, diela, autori. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2004, s. 20.