Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Odkaz svätého Nektaria
Zdroj:Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Lokácia:Roč. 43, č. 9 (2005), s. 15
ISSN:0139-9012
Ohlas:[4] KRYŠTOF , arcibiskup. Svatý Nektarios Eginský, metropolita pentapolský. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 118.