Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Slovenská literatúra pre deti a mládež v 90. rokoch
Zdroj:Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
Lokácia:Roč. 1, č. 4 (1996), s. 2-6
ISSN:1211-3484
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa onala v Prešove 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 11.