Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Obsahová analýza záznamov študentov z pozorovania a jej prínos pre prípravu budúcich učiteľov
Zdroj:Pedagogická revue
Lokácia:Roč. 48, č. 7-8 (1996), s. 318-325
Ohlas:[4] KONTÍROVÁ, Silvia. Pedagogicko-psychologická prax budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Academia. 2005, roč. 16, č. 4, s. 334.
Ohlas:[4] KONTÍROVÁ, Silvia. Prax v pedagogicko-psychologickej príprave nastávajúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Pedagogické spektrum. 2006, roč. 15, č. 3-4, s. 11.