Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Dančišin Vladimír (100%)
Názov:O nedokonalosti volebných procedúr
Vydavateľské údaje:Prešov : Reproma, 2005
Rozsah:192 s.
ISBN:80-967171-8-1
Ohlas:[3] ŠTOFANOVÁ, Lucia. U.S. Presidential debates: politics and the mass-media. In Czlowiek i filozofia : prace poswiecone Wojciechowi Slomskiemu z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez L`Universitas internationalis studiorum superiorum "Pro Deo". Warszawa : Europejskie kolegium edukacyjne w Warszawie, 2008, s. 451. ISBN 83-89884-49-6.
Ohlas:[4] DEREVJANÍK, Peter. Modifikácia volebného systému SR ako spôsob možnej eliminácie negatív zastupiteľskej demokracie. In Interpolis`07 : zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8.-9. novembra 2007. Pamiko : Bratislava, 2007, s. 237. ISBN 978-80-85660-07-4.
Ohlas:[4] SIPKO, Jozef. Idea humanizmu a tolerancie v etnokultúrnom kontexte z pohľadu filológa. In Idea humanizmu a tolerancie v kontexte etnokultúrnej identity. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 113. ISBN 978-80-555-0150-5.
Ohlas:[4] ELIÁŠOVÁ, Martina. Demokracia verzus partokracia a občianska zodpovednosť. In Etika a politika. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2011, s. 306. ISBN 978-80-555-0266-3.
Ohlas:[4] KONEČNÝ, Ľuboš. Vyšší počet volebných obvodov - kľúč k stabilizácii straníckemu systému v Slovenskej republike. In Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky. Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011, s. 135. ISBN 978-80-8105-275-0.
Ohlas:[4] KMETÓNY GAZDOVÁ, Veronika. Voľby 2012 a jednofarebná vláda - mračno nad demoraciou?. In Voľby 2012 : kam kráčaš demokracia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013, s. 98. ISBN 978-80-8152-030-3.
Ohlas:[4] GAZDOVÁ, Veronika. Eliminácia partokratických prvkov v podmienkach Slovenskej republiky. In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2014-05-22], s. 596. ISBN 978-80-555-0300-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec2>
Ohlas:[4] OROSZ, Ladislav a kol. Volebné právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 284. ISBN 978-80-8152-346-5.
Ohlas:[1] GBÚROVÁ, M., BZDILOVÁ, R., EŠTOK, G. Quality institutions of polyarchic democracy and effective electoral systems. In Political sciences, law, finance, economics and tourism, ISSN 2367-5659. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 319-324. ISBN 978-619-7105-73-5.
Ohlas:[1] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Power of self-management within the creation of world politics. In SGEM 2016 : political sciences, law, finance, economics and tourism, Vol. 1, ISSN 2367-5659. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 417-422. ISBN 978-619-7105-51-3.