Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Predmet didaktiky dejepisu v dimenziách súčasnej vedy a odbornej praxe - teoreticko-metodické východiská
Zdroj:Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005
Lokácia:S. 42-43