Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017331
Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Odraz východoslovenského roľníckeho povstania v slovenskej literatúre
Zdroj:Roľnícke povstanie 1831
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1984
Lokácia:S. 155-163
Ohlas:[4] BILÝ, Marián 2004. Fakty a fikcia v Nižnánskeho románe Cholera. In Jozef Nižnánsky v kontexte medzivojnovej a povojnovej literatúry. Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB, 2004, s. 49.