Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Konsonanticko-vokalické zloženie morfém v spisovnej slovenčine
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 30, č. 2 (1979), s. 120-133
ISSN:0021-5597
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.